koonam 發表於 2018-5-3 14:51:05

求救 Linhof technika IV tilt 滑啞問題

請教各位師兄我部機個 tilt位(膠軌滑左啞)請問師兄門有相熟既師父或知道有咩地方可以買parts, 代用品嘛?謝謝,

koonam 發表於 2018-5-3 15:05:53

係 vertical shift 才對
頁: [1]
查看完整版本: 求救 Linhof technika IV tilt 滑啞問題