siuming@@ 發表於 2005-10-4 00:05:15

廁 所 內 的 對 答 -- 區樂民(醫生) --好好笑

廁 所 內 的 對 答 -- 區樂民(醫生) --好好笑

我 很 羨 慕 一 些 同 行 , 他 們 能 永 遠 記 得 病 人 的 姓 名 和 容貌 ,
即 使 只 看 過 一 次 。 我 可 沒 有 這 種 能 力 。
在 診 所 附近 , 若 有 陌 生 人 向 我 點 頭 , 或 好 像 點 頭 ,
我 必 微 笑 回應 , 心假 設 他 是 我 的 病 人 。
前 天 , 我 推 開 公 眾 廁 所 的 大 門 , 看 見 有 個 頗 面 善 的 男人 走 入 第 一 格 ,
我 於 是 走 入 第 二 格 。
他 忽 然 對 我 說 : 「 最 近 有 沒 有 旅 行 ? 」
我 努 力 思 索 他 的 名 字 , 但 記 不 起 ; 是 以 前 政 府 診 所 的病 人,
還 是 現 在 私 家 診 所 呢 ? 我 禮 貌 地 回 答 : 「 農 曆年 去 了意 大 利 。 」
「酒 店 的 水 準 好 嗎 ? 」 他 又 問 。
「 大 致 不 錯 , 」 我 想 了 想 道 : 「 除 了 威 尼 斯 那 家 。 」
「 貴 嗎 ? 」 他 追 問 。
「 威 尼 斯 甚 麼 都 貴 , 隨 便 吃 個 快 餐 也 要 港 幣 百 多 元 。」 我 說 。
這 時 , 他 壓 低 了 聲 音 說 : 「 現 在 掛 線 , 晚 上 見 面 再 談吧 !
外 面 有 個 神 經 佬 , 我 每 問 你 一 句 , 他 總 搶 回 答 。」

rt 發表於 2005-10-4 13:42:47

以前d 人用免提o個陣成日以為d 痴線o既亂up 24...
http://www.dchome.net/emote/icon/109.gif

OM+KM 發表於 2005-10-7 18:16:49

低能仔............................
頁: [1]
查看完整版本: 廁 所 內 的 對 答 -- 區樂民(醫生) --好好笑